Online dossier

Alle zorgverleners in Nederland slaan zorggevens op over hun patienten. Dit gebeurd meestal beveiligd in het eigen systeem van de zorgverlener.

Het zou handig zijn als al deze gegevens  centraal op 1 plek bij elkaar komen, zodat je ze daar allemaal centraal online kan raadplegen. Dit is vanaf nu mogelijk in een zogenaamd persoonlijke gezondheidsomgeving, oftewel een PGO. Hier komen op uw verzoek alle gegevens samen van uw huisarts, specialist, apotheek, fysiotherapeut, etc.

Er zijn veel verschillende PGO, ontwikkeld door verschillende bedrijven. Een ding hebben ze gemeen: ze wisselen informatie uit op het hoogste veiligheidsniveau.

Vanuit de overheid zijn hier strenge regels voor opgesteld en er is een keurmerk opgesteld als een bedrijf voldoet aan deze zeer strenge veiligheidseisen. Dit keurmerk heet Medmij.

U kunt als patient zelf een keus maken via welk PGO u uw gegevens wilt inzien. Er zijn veel PGO en sommigen zijn nog in ontwikkeling. Er worden alleen gegevens uitgewisseld als u zich persoonlijk aanmeld bij een PGO. Alleen u heeft dan (beveiligd) toegang tot deze gegevens.

Meer over PGO en hoe u een keus maakt voor een PGO, kunt u hier lezen: www.pgo.nl/