Vakantie

Dokter Stinissen is op vakantie van Maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus.

Dhr Kok en Mevr. Dunk- van der Heijden zullen gedurende deze periode wisselend
in de praktijk aanwezig zijn als waarnemer.